شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

انتخاب جایگاه شغلی ثبت رزومه بدون جایگاه شغلی

کارشناس
کارشناسی ، مهندسی صنایع، مدیریت یا رشته های مهندسی

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی صنایع، مدیریت یا رشته های مهندسی

محل خدمت
دفتر مرکزی (تهران)

مهارتهای لازم
سابقه کار مرتبط با حوزه های بازاریابی و تحلیل بازار، مناقصات و رتبه بندی

توضیحات
مسلط به سامانه ستاد ایران

کارشناس
کارشناسی ، کلیه رشته های مهندسی

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
کلیه رشته های مهندسی

محل خدمت
دفتر مرکزی (تهران)

مهارتهای لازم
مسلط به زبان انگلیسی و ترجیحا فرانسه یا اسپانیولی

توضیحات

مهندس ناظر HSE
کارشناسی ، مهندسی ایمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای / HSE / محیط زیست

جایگاه شغلی
مهندس ناظر HSE

سابقه مورد نیاز
از 4 تا 0 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی ایمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای / HSE / محیط زیست

محل خدمت
پروژه تهران

مهارتهای لازم
• آشنا با استانداردهای سیستم مدیریت HSE• تجربه همکاری موثر با ذی‌نفعان پروژه شامل کارفرما و پیمانکاران پروژه در حل مسائل مرتبط با HSE• مسلط به الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001• مسلط به الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی ISO14001• آشنایی کامل با روش‌های شناسایی خطرات و جنبه‌های محیط زیستی و ارزیابی ریسک آن‌ها.

توضیحات

مهندس ناظر
کارشناسی ، ایمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای / HSE / محیط زیست

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 4 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
ایمنی صنعتی/ بهداشت حرفه ای / HSE / محیط زیست

محل خدمت
تهران ( سایت)

مهارتهای لازم
• آشنا با استانداردهای سیستم مدیریت HSE• تجربه همکاری موثر با ذی‌نفعان پروژه شامل کارفرما و پیمانکاران پروژه در حل مسائل مرتبط با HSE.• مسلط به الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001.• مسلط به الزامات سیستم مدیریت محیط زیستی ISO14001.• آشنایی کامل با روش‌های شناسایی خطرات و جنبه‌های محیط زیستی و ارزیابی ریسک آن‌ها.

توضیحات

کارشناس ابزار دقیق و کنترل
کارشناسی ، مهندسی برق/الکترونیک/کنترل/ابزاردقیق

جایگاه شغلی
کارشناس ابزار دقیق و کنترل

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 0 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق/الکترونیک/کنترل/ابزاردقیق

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی کامل با طراحی و مهندسی ابزاردقیق و کنترل (تجربه تهیه مدارک مهندسی کنترل صنعتی و تجهیزات ابزاردقیق )تسلط بر استانداردها و نرم افزارهای مربوطه

توضیحات
تجربه موثر در طراحی پروژه های صنعتی وسابقه کار مرتبط در شرکت های مهندسی
آشنایی با سیستم های F&G
دارای روحیه کار تیمی، مسئولیت پذیر
تسلط به زبان انگلیسی

سرپرست
کارشناسی ، مهندسی برق/الکترونیک/کنترل/ابزاردقیق

جایگاه شغلی
سرپرست

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 0 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق/الکترونیک/کنترل/ابزاردقیق

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی کامل با طراحی و مهندسی ابزاردقیق و کنترل (تجربه تهیه کلیه مدارک مهندسی کنترل صنعتی و تجهیزات ابزاردقیق ) تسلط بر استانداردها و نرم افزارهای مربوطه

توضیحات
تجربه موثر در طراحی پروژه های صنعتی وسابقه کار مرتبط در شرکت های مهندسی
دارای روحیه کار تیمی، مسئولیت پذیر
تسلط به زبان انگلیسی

کارشناس طراحی
کارشناسی ، مهندسی ساختمان

جایگاه شغلی
کارشناس طراحی

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی ساختمان

محل خدمت
دفتر تهران

مهارتهای لازم
شبکه جمع آوری آب های سطحی ، بهینه سازی احجام عملیات خاکی

توضیحات
تسلط کامل به استاندارد های نفت و گاز ، تسلط به کار با نرم افزار CIVIL 3D

کارشناس طراحی
کارشناسی ، مهندسی ساختمان

جایگاه شغلی
کارشناس طراحی

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی ساختمان

محل خدمت
دفتر تهران

مهارتهای لازم
طراحی سازه های صنعتی در تاسیسات نفت و گاز

توضیحات
تسلط کامل به استاندارد های نفت و گاز

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی برق ، کنترل و ابزار دقیق

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 10 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق ، کنترل و ابزار دقیق

محل خدمت
تاسیسات سطح الارضی تزریق گاز مخزن شوریجه - سرخس

مهارتهای لازم
اجرای تاسیسات برقی ، کنترلی و ابزار دقیق سرچاهی

توضیحات
تسلط کامل به استاندارد های نفت و گاز و داشتن سابقه کار مرتبط با تخصص قید شده

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی مکانیک

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 10 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک

محل خدمت
تاسیسات سطح الارضی تزریق گاز مخزن شوریجه - سرخس

مهارتهای لازم
اجرای خطوط لوله گاز و نصب تجهیزات سطح الارضی

توضیحات
تسلط کامل به استاندارد های نفت و گاز و داشتن سابقه کار مرتبط با تخصص قید شده

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی ساختمان

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی ساختمان

محل خدمت
تاسیسات سطح الارضی تزریق گاز مخزن شوریجه - سرخس

مهارتهای لازم
اجرای امور ساختمانی خطوط لوله گاز و دیگر فعالیت های سطح الارض

توضیحات
تسلط کامل به استاندارد های نفت و گاز و داشتن سابقه کار مرتبط با تخصص قید شده

کارشناس بازاریابی و مناقصات
کارشناسی ، رشته های مختلف مهندسی مکانیک/برق/نفت/شیمی/فناوری اطلاعات و ICT/ گرایش های مختلف رشته مدیریت، بازاریابی وMBA

جایگاه شغلی
کارشناس بازاریابی و مناقصات

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
رشته های مختلف مهندسی مکانیک/برق/نفت/شیمی/فناوری اطلاعات و ICT/ گرایش های مختلف رشته مدیریت، بازاریابی وMBA

محل خدمت
دفتر مرکزی (تهران)

مهارتهای لازم
آشنا با فرایندها و اصول بازاریابی

توضیحات
تسلط به زبان انگلیسی/فرانسه فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر

کارشناس مارکتینگ
کارشناسی ، ترجیحا مهندسی

جایگاه شغلی
کارشناس مارکتینگ

سابقه مورد نیاز
از 1 تا 3 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
ترجیحا مهندسی

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی با انجام مناقصات بین المللآشنایی با مکاتبات بین المللی

توضیحات
زبان انگلیسی عالی آشنایی با کسب و کار خارجی