شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس طراحی کارشناسی ، مهندسی ساختمان

جایگاه شغلی
کارشناس طراحی

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی ساختمان

محل خدمت
دفتر تهران

مهارتهای لازم
شبکه جمع آوری آب های سطحی ، بهینه سازی احجام عملیات خاکی

توضیحات
تسلط کامل به استاندارد های نفت و گاز ، تسلط به کار با نرم افزار CIVIL 3D
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی