شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مدیر پروژه کارشناسی ، مهندسی برق-قدرت

جایگاه شغلی
مدیر پروژه

سابقه مورد نیاز
از 8 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق-قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنا با بخشنامه ها و مباحث حقوقی قراردادها تسلط بر شرایط عمومی قراردادها و نحوه تنظیم اسناد مناقصه و انعقاد قرارداد تسلط بر فهارس بها، نحوه محاسبه تعدیل، رسیدگی به لایحه تاخیرات تسلط بر مباحث مدیریت ادعا ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی

توضیحات
سابقه 10 سال کار مفید در زمینه پست های فشار قوی
سابقه 5 سال مدیریت پروژه
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی