شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس بخش تجهیزات فشار قوی کارشناسی ، مهندسی برق-قدرت

جایگاه شغلی
کارشناس بخش تجهیزات فشار قوی

سابقه مورد نیاز
از 4 تا 5 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق-قدرت

محل خدمت
اصفهان

مهارتهای لازم
حداقل 3 سال سابقه طراحی فشار قوی

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی