شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس پروژه کارشناسی ، مهندسی برق-قدرت

جایگاه شغلی
کارشناس پروژه

سابقه مورد نیاز
از 4 تا 5 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق-قدرت

محل خدمت
اصفهان

مهارتهای لازم
آشنا به بخشنامه ها و مباحث حقوقی قراردادها

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی