شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس کنترل و پایش کارشناسی ، مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
کارشناس کنترل و پایش

سابقه مورد نیاز
از 1 تا 2 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی صنایع

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنا با مباحث برنامه ریزی و کنترل پروژه و کنرل هزینهآشنایی مقدماتی با PMBOKمسلط به نرم افزارهایOffice و Primavera

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی