شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس فنی کارشناسی ، مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی مرتبط

جایگاه شغلی
کارشناس فنی

سابقه مورد نیاز
بدون سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
برق، ابزار دقیق و یا سایر تخصص هاترجیحا آشنا با صنعت گازتوانایی هماهنگی با کارفرما، پیگیری امور و توانایی گزارش نویسی و کار تیمی

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی