شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مهندس ناظر کارشناسی ، مهندسی برق

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق

محل خدمت
استان خوزستان

مهارتهای لازم
• 3 – 15 سال سابقه کاری در زمینه نظارت بر تأسیسات برق صنعتی و ابزار دقیق • آشنایی با کنترل و پایش پروژه• ساکن اهواز

توضیحات
مهندس ناظر تأسیسات برق صنعتی و ابزار دقیق
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی