شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مهندس ناظر کارشناسی ، مهندسی برق قدرت

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق قدرت

محل خدمت
استان هرمزگان نیروگاه سیریک

مهارتهای لازم
• تسلط به نظارت بر فعالیتهای کارگاهی نیروگاهی • آشنایی با نیروگاه بخار • آشنایی به زبان انگلیسی • 10 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
کارشناس ناظر برق
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی