شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مهندس ناظر کارشناسی ، ایمنی صنعتی/بهداشت حرفه ای/ HSE

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
ایمنی صنعتی/بهداشت حرفه ای/ HSE

محل خدمت
استان هرمزگان نیروگاه سیریک

مهارتهای لازم
• تسلط به فعالیتهای مربوط به HSE کارگاه • آشنایی با نیروگاه بخار • آشنایی به زبان انگلیسی • 10 سال سابقه کار مرتبط فعالیت¬های مربوط به کنترل پروژه کارگاهی• آشنایی با نیروگاه بخار• آشنایی به زبان انگلیسی• 10 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
ناظر HSE کارگاه
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی