شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مهندس ناظر کارشناسی ، مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی صنایع

محل خدمت
استان هرمزگان نیروگاه سیریک

مهارتهای لازم
• تسلط به بررسی صورت وضعیت پیمانکاران و بررسی پیشرفت کار و برنامه زمانبندی و سایر فعالیت¬های مربوط به کنترل پروژه کارگاهی • آشنایی با نیروگاه بخار • آشنایی به زبان انگلیسی • 10 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
ناظر کنترل پروژه کارگاه
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی