شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس کنترل پروژه کارشناسی ، • مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
کارشناس کنترل پروژه

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
• مهندسی صنایع

محل خدمت
استان فارس-سایت میدان نفتی

مهارتهای لازم
• دارای تجربه در پروژه¬های نظارت و مهندسی کارگاهی • تسلط بر نرم¬افزارهای تخصصی برنامه¬ریزی و کنترل پروژه (Primavera 6 - MSP ) و مجموعه Office • تهیه ساختار شکست کار و هزینه (WBS و CBS) • تهیه گزارش¬های پیشرفت پروژه • تهیه صورت وضعیت • تهیه برنامه¬های زمانبندی تفصیلی و دوره¬ای

توضیحات
• کارشناسی یا کارشناسی ارشد
• مهندسی صنایع
• 5 تا 10 سال سابقه کاری مرتبط
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی