شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

ناظر برق کارشناسی ، مهندسی برق - قدرت

جایگاه شغلی
ناظر برق

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق - قدرت

محل خدمت
استان کهگیلویه و بویراحمد محور پاتاوه به دهدشت

مهارتهای لازم
• آشنا به سیستم روشنایی تونل • آشنا به سیستم نیرو رسانی • آشنا به تست های عملکردی تجهیزات مربوط به سیستم های روشنایی و نیرو رسانی • بررسی نقشه های چون ساخت • بررسی صورتمجالس انجام کار • بررسی صورت وضعیت پیمانکاران

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی