شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس کارشناسی ، • مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
بدون سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
• مهندسی صنایع

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• کارشناس یا کارشناسی ارشد • مهندسی صنایع• آشنایی با استاندارد PMBOK• آشنایی با نرم افزارهای Primavera و MSP

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی