شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس کارشناسی ، • مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
بدون سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
• مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• کارشناس یا کارشناسی ارشد • مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع• تسلط بر پیاده سازی و اجری استاندارد ISMS ISO 27001

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی