شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مهندس ناظر کارشناسی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 6 تا 11 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
ایمنی و بهداشت حرفه ای

محل خدمت
شهرکرد

مهارتهای لازم
ترجیحاً دارای سابقه حضور در سایت نیروگاه¬های خورشیدی PV

توضیحات
• رشته تحصیلی : ایمنی و بهداشت حرفه¬ای
• سابقه کار بین 6 تا 11 سال
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی