شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مهندس ناظر عمران کارشناسی ، سیویل و سازه

جایگاه شغلی
مهندس ناظر عمران

سابقه مورد نیاز
از 8 تا 13 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
سیویل و سازه

محل خدمت
شهرکرد

مهارتهای لازم
ترجیحاً دارای سابقه حضور در سایت نیروگاه¬های خورشیدی PV

توضیحات
• رشته تحصیلی : سیویل و سازه
• سابقه کار بین 8 تا 13 سال
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی