شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کمک کارشناس کارشناسی ، مدیریت یا رشته های مرتبط

جایگاه شغلی
کمک کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مدیریت یا رشته های مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• آشنایی با مفاهیم تخصصی توسعه منابع انسانی • توانایی تعامل مؤثر • کنجکاوی و علاقه به یادگیری و توسعه فردی و گروهی

توضیحات
کارشناسی
(مدیریت یا رشته¬های مرتبط)
• حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی