شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس منابع انسانی کارشناسی ارشد ، مدیریت، صنایع و MBA

جایگاه شغلی
کارشناس منابع انسانی

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مدیریت، صنایع و MBA

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• تسلط بر فرآیندهای توسعه منابع انسانی• زبان انگلیسی (در سطح متوسط و بالاتر)• توانایی تعامل مؤثر• کنجکاوی و علاقه به یادگیری و توسعه فردی و گروهی• توانایی کار در زمینه مباحث آماری و تحلیل داده و نرم افزارهای مربوط

توضیحات
کارشناسی/ کارشناسی ارشد(مدیریت/ صنایع یا MBA )• حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی