شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

مهندس ناظر برق کارشناسی ، رشته مهندسی برق (قدرت یا کنترل)

جایگاه شغلی
مهندس ناظر برق

سابقه مورد نیاز
از 7 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
رشته مهندسی برق (قدرت یا کنترل)

محل خدمت
سایت آب شیرین کن بوشهر

مهارتهای لازم
• حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط • تسلط بر تابلوهای برق و حفاظت ها، شناخت کامل تجهیزات ابزار دقیق، توانایی تحلیل و بررسی مدارک مهندسی و پاسخ به TQها، آشنایی با فرآیندهای نظارت و اجرا در پلنت های صنعتی، ترجیجاً آشنا با فرآیندهای آب شیرین کن

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی