شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

سرپرست دفتر فنی کارگاه کارشناسی ارشد ، مهندسی برق - مخابرات

جایگاه شغلی
سرپرست دفتر فنی کارگاه

سابقه مورد نیاز
از 12 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مهندسی برق - مخابرات

محل خدمت
بندرعباس

مهارتهای لازم
• آشنایی با سیستمهای مخابراتی / مخابرات دریایی • حداقل 12 سال سابقه کاری مرتبط

توضیحات
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی