شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

کارشناس کارشناسی ارشد ، • رشته مهندسی برق-قدرت

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 5 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
• رشته مهندسی برق-قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• مسلط به انجام مطالعات شبکه قدرت • آشنا با مفاهیم بازار برق و انرژی • تسلط بر مباحث پایداری و دینامیک شبکههای قدرت • تسلط و مهارت کار با نرمافزارهای مطالعات شبکه (نظیر DIgSILENT و PSS/E) • تسلط به گزارش نویسی فارسی و انگلیسی • آشنایی با مباحث بازار برق، تجدیدساختار و بهرهبرداری از شبکه

توضیحات
• مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
• در رشته مهندسی برق- قدرت
• حداقل3 سال سابقه کار مرتبط با حوزه مطالعات شبکه قدرت
مشخصات فردی
آپلود مدارک
سوابق تحصیلی
سوابق کاری
مهارت‌های زبانی
مهارت‌های کامپیوتری
مهارت‌های عمومی
سوابق پژوهشی

مشخصات فردی