شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

انتخاب جایگاه شغلی ثبت رزومه بدون جایگاه شغلی

مهندس ناظر
کارشناسی ، ایمنی و بهداشت حرفه ای

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 6 تا 11 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
ایمنی و بهداشت حرفه ای

محل خدمت
شهرکرد

مهارتهای لازم
ترجیحاً دارای سابقه حضور در سایت نیروگاه¬های خورشیدی PV

توضیحات
• رشته تحصیلی : ایمنی و بهداشت حرفه¬ای
• سابقه کار بین 6 تا 11 سال

مهندس ناظر برق
بدون انتخاب ، مهندسی برق

جایگاه شغلی
مهندس ناظر برق

سابقه مورد نیاز
از 8 تا 13 سال سابقه

حداقل تحصیلات
بدون انتخاب

رشته تحصیلی
مهندسی برق

محل خدمت
شهرکرد

مهارتهای لازم
ترجیحاً دارای سابقه حضور در سایت نیروگاه¬های خورشیدی PV

توضیحات
• رشته تحصیلی : مهندسی برق
• سابقه کار بین 8 تا 13 سال

مهندس ناظر عمران
کارشناسی ، سیویل و سازه

جایگاه شغلی
مهندس ناظر عمران

سابقه مورد نیاز
از 8 تا 13 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
سیویل و سازه

محل خدمت
شهرکرد

مهارتهای لازم
ترجیحاً دارای سابقه حضور در سایت نیروگاه¬های خورشیدی PV

توضیحات
• رشته تحصیلی : سیویل و سازه
• سابقه کار بین 8 تا 13 سال

سرناظر
کارشناسی ، مهندسی برق-خورشیدی

جایگاه شغلی
سرناظر

سابقه مورد نیاز
از 10 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق-خورشیدی

محل خدمت
شهرکرد

مهارتهای لازم
داشتن سابقه نیروگاه های خورشیدی PV الزامی می باشد

توضیحات
• رشته تحصیلی : مهندسی برق-خورشیدی
• سابقه کار بین 10 تا 15 سال

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی مکانیک

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک

محل خدمت
تهران/ کرج

مهارتهای لازم
• نظارت ساختمان اداری یا تجاری بلند مرتبه (حداقل 8 طبقه)• مسلط به متره و برآورد / فهارس بها• طراحی سیستم¬های تهویه مطبوع هوا• طراحی سیستم آبرسانی و دفع فاضلاب• طراحی موتورخانه• طراحی سیستم اطفاء حریق• مسلط به الزامات سازمان آتشنشانی• تسلط به نرم افزار Auto CAD ،CARRIER وREVIT ...

توضیحات
• دارای مدرک کارشناسی / کارشناسی ارشد
• رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
• 3 تا 10 سال سابقه کار مرتبط

کارشناس عمران
کارشناسی ، مهندسی عمران / سازه

جایگاه شغلی
کارشناس عمران

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی عمران / سازه

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• طراحی ساختمان و سازه صنعتی (پست¬های فشارقوی)• مسلط به متره و برآورد / فهارس بها• آشنایی با مقررات ملی ساختمان و الزامات نظام مهندسی

توضیحات
کارشناس عمران و سازه• کارشناس عمران و سازهمدرک کارشناسی/ کارشناسی ارشد • رشته تخصصی: مهندسی عمران / سازه• 5 تا 10 سال سابقه کار مرتبط

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی برق

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق

محل خدمت
تهران/ کرج

مهارتهای لازم
• نظارت ساختمان اداری یا تجاری بلند مرتبه (حداقل 8 طبقه)• مسلط به متره و برآورد / فهارس بها• آشنایی به طراحی و مقررات ملی ساختمان و الزامات نظام مهندسی در حوزه تاسیسات برقی

توضیحات
• مهندس ناظر تاسیسات برقی
دارای مدرک کارشناسی / کارشناسی ارشد
• رشته تخصصی: مهندسی برق
• 5 تا 10 سال سابقه کار مرتبط

مهندس ناظر
بدون انتخاب ، مهندسی عمران

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
بدون انتخاب

رشته تحصیلی
مهندسی عمران

محل خدمت
تهران/ کرج

مهارتهای لازم
• نظارت ساختمان اداری یا تجاری بلند مرتبه (حداقل 8 طبقه)• مسلط به متره و برآورد / شرایط عمومی پیمان/ فهارس بها• آشنایی به مقررات ملی ساختمان و الزامات نظام مهندسی

توضیحات
• مدرک کارشناسی/ کارشناسی ارشد
• رشته تخصصی: مهندسی عمران
• 5 تا 15 سال سابقه کار مرتبط

کارشناس عمران
کارشناسی ، مهندسی عمران/ سازه

جایگاه شغلی
کارشناس عمران

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی عمران/ سازه

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• طراحی ساختمان اداری یا تجاری بلند مرتبه (حداقل 8 طبقه)• مسلط به متره و برآورد / فهارس بها• آشنایی با مقررات ملی ساختمان و الزامات نظام مهندسی

توضیحات
• مدرک کارشناسی/ کارشناسی ارشد
• رشته تخصصی: مهندسی عمران/ سازه
• 5 تا 10 سال سابقه کار مرتبط

مهندس ناظر مکانیک
کارشناسی ، مهندسی مکانیک (سیالات)

جایگاه شغلی
مهندس ناظر مکانیک

سابقه مورد نیاز
از 6 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک (سیالات)

محل خدمت
سایت نیروگاه قشم

مهارتهای لازم
تسلط بر مدارک مکانیک و پایپینگ نیروگاهیشناخت کامل تجهیزات و نصب و راه اندازی آنهاتوانایی تحلیل و بررسی مدارک مهندسی و پاسخ به TQها آشنایی با فرآیندهای نظارت و اجرا در پلنت های صنعتی و نیروگاهی

توضیحات
حداقل 6 سال سابقه کار مرتبط

کمک کارشناس
کارشناسی ، مدیریت یا رشته های مرتبط

جایگاه شغلی
کمک کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مدیریت یا رشته های مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• آشنایی با مفاهیم تخصصی توسعه منابع انسانی• توانایی تعامل مؤثر• کنجکاوی و علاقه به یادگیری و توسعه فردی و گروهی

توضیحات
کارشناسی
(مدیریت یا رشته¬های مرتبط)
• حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط

کارشناس منابع انسانی
کارشناسی ارشد ، مدیریت، صنایع و MBA

جایگاه شغلی
کارشناس منابع انسانی

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مدیریت، صنایع و MBA

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• تسلط بر فرآیندهای توسعه منابع انسانی• زبان انگلیسی (در سطح متوسط و بالاتر)• توانایی تعامل مؤثر• کنجکاوی و علاقه به یادگیری و توسعه فردی و گروهی• توانایی کار در زمینه مباحث آماری و تحلیل داده و نرم افزارهای مربوط

توضیحات
کارشناسی/ کارشناسی ارشد(مدیریت/ صنایع یا MBA )• حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط

مهندس ناظر برق
کارشناسی ، رشته مهندسی برق (قدرت یا کنترل)

جایگاه شغلی
مهندس ناظر برق

سابقه مورد نیاز
از 7 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
رشته مهندسی برق (قدرت یا کنترل)

محل خدمت
سایت آب شیرین کن بوشهر

مهارتهای لازم
• حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط• تسلط بر تابلوهای برق و حفاظت ها، شناخت کامل تجهیزات ابزار دقیق، توانایی تحلیل و بررسی مدارک مهندسی و پاسخ به TQها، آشنایی با فرآیندهای نظارت و اجرا در پلنت های صنعتی، ترجیجاً آشنا با فرآیندهای آب شیرین کن

توضیحات

سرپرست دفتر فنی کارگاه
کارشناسی ارشد ، مهندسی برق - مخابرات

جایگاه شغلی
سرپرست دفتر فنی کارگاه

سابقه مورد نیاز
از 12 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مهندسی برق - مخابرات

محل خدمت
بندرعباس

مهارتهای لازم
• آشنایی با سیستمهای مخابراتی / مخابرات دریایی• حداقل 12 سال سابقه کاری مرتبط

توضیحات

کارشناس
کارشناسی ارشد ، • رشته مهندسی برق-قدرت

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 5 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
• رشته مهندسی برق-قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• مسلط به انجام مطالعات شبکه قدرت• آشنا با مفاهیم بازار برق و انرژی• تسلط بر مباحث پایداری و دینامیک شبکههای قدرت• تسلط و مهارت کار با نرمافزارهای مطالعات شبکه (نظیر DIgSILENT و PSS/E)• تسلط به گزارش نویسی فارسی و انگلیسی• آشنایی با مباحث بازار برق، تجدیدساختار و بهرهبرداری از شبکه

توضیحات
• مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
• در رشته مهندسی برق- قدرت
• حداقل3 سال سابقه کار مرتبط با حوزه مطالعات شبکه قدرت

هماهنگ کننده مکانیک
کارشناسی ، مهندسی مکانیک یا پایپینگ

جایگاه شغلی
هماهنگ کننده مکانیک

سابقه مورد نیاز
5 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک یا پایپینگ

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی با نیروگاه

توضیحات