شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

انتخاب جایگاه شغلی ثبت رزومه بدون جایگاه شغلی

کارشناس
کارشناسی ، مهندسی مکانیک

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 1 تا 3 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
- سابقه شغلی: حداقل یک سال سابقه در خصوص تجهیزات ثابت (Fixed Equipment)- آشنا به طراحی مکانیکال مخازن تحت فشار و مبدلهای حرارتی- آشنا با نرم افزارهای• PV Elite• Tank• AME Tank- آشنا با استاندارهای• ASME Section VIII• API 650

توضیحات
ویژگیهای شخصی:
مسئولیتپذیر و تعهد کاری بالا
خودکار و با انگیزه بودن
توانایی Multi-Task بودن

کارشناس فنی
کارشناسی ، مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی مرتبط

جایگاه شغلی
کارشناس فنی

سابقه مورد نیاز
بدون سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق، مکانیک، کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
برق، ابزار دقیق و یا سایر تخصص هاترجیحا آشنا با صنعت گازتوانایی هماهنگی با کارفرما، پیگیری امور و توانایی گزارش نویسی و کار تیمی

توضیحات

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی برق

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق

محل خدمت
استان خوزستان

مهارتهای لازم
• 3 – 15 سال سابقه کاری در زمینه نظارت بر تأسیسات برق صنعتی و ابزار دقیق • آشنایی با کنترل و پایش پروژه• ساکن اهواز

توضیحات
مهندس ناظر تأسیسات برق صنعتی و ابزار دقیق

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی برق

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق

محل خدمت
خوزستان،هرمزگان،سیستان و بلوچستان،گیلان،کردستان، کرمانشاه

مهارتهای لازم
• 5 – 15 سال سابقه کاری در زمینه نظارت بر احداث پستهای فشارقوی

توضیحات
مهندس ناظر احداث پست های فشار قوی

کارشناس
کارشناسی ، کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
2 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی با طراحی شبکه های مخابراتی رادیویی آشنایی با نرم افزارهای طراحی رادیویی

توضیحات
تسلط کافی به زبان انگلیسی مهارت در گزارش نویسی مهارت حل مسئله علاقه مند به یادگیری

کارشناس
کارشناسی ، کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
2 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی با تجهیزات و شبکه مخابرات صنایع

توضیحات
تسلط کافی به زبان انگلیسی مهارت در گزارش نویسی علاقه مند به کار تیمی علاقه مند به یادگیری

مهندس ناظر
کارشناسی ، کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
بدون سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی با فیبرنوری آشنایی با نظارت کارگاهی

توضیحات
علاقه مند به یادگیری علاقه مند به کار تیمی

کارشناس
کارشناسی ، مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
2 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق مخابرات/ کامپیوتر/ فناوری اطلاعات (IT) و رشته های مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنایی با طراحی شبکه های مخابراتی مبتنی بر IPآشنایی با شبکه های انتقال فیبرنوری آشنایی با زیرساخت های صنعت برق

توضیحات
تسلط کافی به زبان انگلیسی مهارت در گزارش نویسی مهارت حل مسئله علاقه مند به یادگیری

هماهنگ کننده مکانیک
کارشناسی ، مهندسی مکانیک (سیالات)

جایگاه شغلی
هماهنگ کننده مکانیک

سابقه مورد نیاز
6 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک (سیالات)

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• حداقل 6 سال سابقه کار مرتبط• روحیه کار گروهی و مسئولیت پذیری• آشنایی با زبان انگلیسی• تسلط بر مدارک مکانیک و پایپینگ نیروگاهی• شناخت روند و اصول اولیه تولید مدارک مرتبط نیروگاهی• ترجیحا دارای تخصص در یکی از زمینه های طراحی

توضیحات
o مدرک کارشناسی / کارشناسی ارشد
o رشته مهندسی مکانیک (سیالات)

مهندس ناظر
کارشناسی ، ایمنی صنعتی/بهداشت حرفه ای/ HSE

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
ایمنی صنعتی/بهداشت حرفه ای/ HSE

محل خدمت
استان هرمزگان نیروگاه سیریک

مهارتهای لازم
• تسلط به فعالیتهای مربوط به HSE کارگاه• آشنایی با نیروگاه بخار• آشنایی به زبان انگلیسی• 10 سال سابقه کار مرتبطفعالیت¬های مربوط به کنترل پروژه کارگاهی• آشنایی با نیروگاه بخار• آشنایی به زبان انگلیسی• 10 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
ناظر HSE کارگاه

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی برق قدرت

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق قدرت

محل خدمت
استان هرمزگان نیروگاه سیریک

مهارتهای لازم
• تسلط به نظارت بر فعالیتهای کارگاهی نیروگاهی• آشنایی با نیروگاه بخار• آشنایی به زبان انگلیسی• 10 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
کارشناس ناظر برق

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی صنایع

محل خدمت
استان هرمزگان نیروگاه سیریک

مهارتهای لازم
• تسلط به بررسی صورت وضعیت پیمانکاران و بررسی پیشرفت کار و برنامه زمانبندی و سایر فعالیت¬های مربوط به کنترل پروژه کارگاهی• آشنایی با نیروگاه بخار• آشنایی به زبان انگلیسی• 10 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
ناظر کنترل پروژه کارگاه

ناظر برق
کارشناسی ، • مهندسی برق

جایگاه شغلی
ناظر برق

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 5 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
• مهندسی برق

محل خدمت
استان فارس-سایت میدان نفتی

مهارتهای لازم
• دارای تجربه در پروژه¬های نظارت و مهندسی کارگاهی• مسلط به امور فنی و اجرایی سیستم¬های برق و ابزار دقیق منطبق بر استانداردهای مرتبط در پروژه های نفت و گاز

توضیحات
• مهندس ناظر برق و ابزار دقیق کارشناسی یا کارشناسی ارشد• مهندسی برق• 3 تا 5 سال سابقه کاری مرتبط

کارشناس کنترل پروژه
کارشناسی ، • مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
کارشناس کنترل پروژه

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 10 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
• مهندسی صنایع

محل خدمت
استان فارس-سایت میدان نفتی

مهارتهای لازم
• دارای تجربه در پروژه¬های نظارت و مهندسی کارگاهی• تسلط بر نرم¬افزارهای تخصصی برنامه¬ریزی و کنترل پروژه (Primavera 6 - MSP ) و مجموعه Office• تهیه ساختار شکست کار و هزینه (WBS و CBS)• تهیه گزارش¬های پیشرفت پروژه• تهیه صورت وضعیت• تهیه برنامه¬های زمانبندی تفصیلی و دوره¬ای

توضیحات
• کارشناسی یا کارشناسی ارشد
• مهندسی صنایع
• 5 تا 10 سال سابقه کاری مرتبط

ناظر برق
کارشناسی ، مهندسی برق - قدرت

جایگاه شغلی
ناظر برق

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 15 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی برق - قدرت

محل خدمت
استان کهگیلویه و بویراحمد محور پاتاوه به دهدشت

مهارتهای لازم
• آشنا به سیستم روشنایی تونل• آشنا به سیستم نیرو رسانی• آشنا به تست های عملکردی تجهیزات مربوط به سیستم های روشنایی و نیرو رسانی• بررسی نقشه های چون ساخت• بررسی صورتمجالس انجام کار• بررسی صورت وضعیت پیمانکاران

توضیحات

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی مکانیک

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
8 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک

محل خدمت
تهران (سایت)

مهارتهای لازم
 مسلط بر رویه¬های انجام¬کار اجرایی در حوزه تاسیسات مکانیکی وپایپینگ تخصصی شامل:• بررسی نقشه های شاپ در مدل رویت • تهیه چک لیست¬های نظارتی و گزارش¬های NCR TQ/• متره و برآورد نقشه¬ها • بررسی صورت وضعیت پیمانکاران • تهیه صورت جلسات احجام کار با پیمانکاران  مسلط بر تجهیزات HVAC و FIRE FIGHTING مسلط بر روند و نظارت بر اجرای پایپینگ انواع لوله¬ها اعم ازکربن استیل، انواع استنلس استیل، پلی اتیلن، گالوانیزه و... مسلط بر روند اجرایی کانال کشی و اتصالات  مسلط بر بازرسی جوش و انواع تست¬های غیر مخرب NDT ترجیحا آشنا با پروژه¬های بیمارستانی، داروسازی و اتاق تمیز ترجیحا دارای پروانه نظام مهندسی  آشنا با مدارک بازرسی فنی اعم از ITP، WPS، PQR

توضیحات

کارشناس
کارشناسی ، مدیریت یا رشته های مرتبط

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
2 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مدیریت یا رشته های مرتبط

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• مسلط به قوانین بیمه تامین اجتماعی و قانون کار• آشنایی با فرآیند جذب و استخدام• تجربه کاری در استفاده از نرم افزارهای مدیریت تردد کارکنان• مهارت کافی در استفاده از نرم افزارهای آفیس به ویژه اکسل• علاقه مند به یادگیری، توسعه فردی و گروهی

توضیحات
• کارشناسی/ کارشناسی ارشد• (مدیریت /سایر رشته های مرتبط)• حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط

کارشناس
کارشناسی ، • مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
بدون سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
• مهندسی صنایع

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• کارشناس یا کارشناسی ارشد • مهندسی صنایع• آشنایی با استاندارد PMBOK• آشنایی با نرم افزارهای Primavera و MSP

توضیحات

کارشناس
کارشناسی ، • مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
بدون سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
• مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• کارشناس یا کارشناسی ارشد • مهندسی کامپیوتر، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع• تسلط بر پیاده سازی و اجری استاندارد ISMS ISO 27001

توضیحات

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسی مکانیک

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
6 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی مکانیک

محل خدمت
سایت نیروگاه قشم

مهارتهای لازم
• حداقل 6 سال سابقه کار مرتبط• تسلط بر مدارک مکانیک و پایپینگ نیروگاهی• تسلط بر توربین گاز و ملحقات آن و نصب و راه اندازی آنها • شناخت کامل تجهیزات و نصب و راه اندازی آنها• توانایی تحلیل و بررسی مدارک مهندسی و پاسخ به TQها• آشنایی با فرآیندهای نظارت و اجرا در پلنت¬های صنعتی و نیروگاهی

توضیحات
ناظر مکانیک و پایپینگ (مسلط به بلوک قدرت و توربین گاز)

کارشناس منابع انسانی
کارشناسی ارشد ، مدیریت، صنایع و MBA

جایگاه شغلی
کارشناس منابع انسانی

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 4 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مدیریت، صنایع و MBA

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• تسلط بر فرآیندهای توسعه منابع انسانی• زبان انگلیسی (در سطح متوسط و بالاتر)• توانایی تعامل مؤثر• کنجکاوی و علاقه به یادگیری و توسعه فردی و گروهی• توانایی کار در زمینه مباحث آماری و تحلیل داده و نرم افزارهای مربوط

توضیحات
کارشناسی/ کارشناسی ارشد(مدیریت/ صنایع یا MBA )• حداقل دو سال سابقه کاری مرتبط

کارشناس
کارشناسی ارشد ، • رشته مهندسی برق-قدرت

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 5 سال سابقه

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
• رشته مهندسی برق-قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
• مسلط به انجام مطالعات شبکه قدرت• آشنا با مفاهیم بازار برق و انرژی• تسلط بر مباحث پایداری و دینامیک شبکههای قدرت• تسلط و مهارت کار با نرمافزارهای مطالعات شبکه (نظیر DIgSILENT و PSS/E)• تسلط به گزارش نویسی فارسی و انگلیسی• آشنایی با مباحث بازار برق، تجدیدساختار و بهرهبرداری از شبکه

توضیحات
• مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد • در رشته مهندسی برق- قدرت • حداقل3 سال سابقه کار مرتبط با حوزه مطالعات شبکه قدرت