شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
اتوماسیون درخواست شغل

انتخاب جایگاه شغلی ثبت رزومه بدون جایگاه شغلی

مهندس ناظر
کارشناسی ، مهندسي مکانيک

جایگاه شغلی
مهندس ناظر

سابقه مورد نیاز
از 14 تا 15 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسي مکانيک

محل خدمت
استان هاي تهران و البرز

مهارتهای لازم
15 سال سابقه كار در زمينه نظارت بر پروژه هاي تاسيسات مكانيكيآشنايي با سيستم تهويه تونل جاده اي

توضیحات

کارشناس
کارشناسی ارشد ، مهندسي معماري

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 5 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مهندسي معماري

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
تسلط کامل بر نرم افزار Autodesk Revit و آشنايي با ساير نرم افزارهاي مهندسي معماري

توضیحات
فارغ التحصيل از دانشگاه هاي دولتي يا دانشگاه هاي خارجي مورد تاييد وزارت علوم تسلط به زبان انگليسي

کارشناس
کارشناسی ، مهندسي معماري

جایگاه شغلی
کارشناس

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 5 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسي معماري

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
تسلط کامل بر نرم افزار Autodesk Revit و آشنايي با ساير نرم افزارهاي مهندسي معماري

توضیحات
فارغ التحصيل از دانشگاه هاي دولتي يا دانشگاه هاي خارجي مورد تاييد وزارت علوم
تسلط به زبان انگليسي

كارشناس فني
کارشناسی ارشد ، مهندسي برق-مخابرات

جایگاه شغلی
كارشناس فني

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 2 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مهندسي برق-مخابرات

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
فوق ليسانس مهندسي برق-مخابرات حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
مدرك كارشناسي ارشد در مهندسي برق-مخابرات از دانشگاه هاي معتبر داخلي/ خارجي مورد تاييد وزارت علوم
تسلط به زبان انگليسي

كارشناس فني
کارشناسی ارشد ، مهندسي فناوري اطلاعات

جایگاه شغلی
كارشناس فني

سابقه مورد نیاز
از 2 تا 2 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی
مهندسي فناوري اطلاعات

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
فوق ليسانس مهندسي فناوري اطلاعات حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط

توضیحات
مدرك كارشناسي ارشد در مهندسي فناوري اطلاعات از دانشگاه هاي معتبر داخلي/ خارجي مورد تاييد وزارت علوم
تسلط به زبان انگليسي

كارشناس برق
کارشناسی ، مهندسي برق- قدرت

جایگاه شغلی
كارشناس برق

سابقه مورد نیاز
از 5 تا 10 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسي برق- قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
طراحي و محاسبات تابلوهاي MV&LV در پلنت هاي صنعتي ومحاسبات وسازينگ کابل وحفاظت و هماهنگي رله ها در پلنت هاي صنعتي

توضیحات
بيش از 5 سال و کمتر از 10 سال کار طراحي ديتيل مدارک برقي انجام داده باشد

کارشناس بخش تجهيزات فشار قوي
کارشناسی ، مهندسي برق- قدرت

جایگاه شغلی
کارشناس بخش تجهيزات فشار قوي

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 3 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسي برق- قدرت

محل خدمت

مهارتهای لازم
مدرك كارشناسي يا بالاتر در مهندسي برق-قدرت از دانشگاه هاي معتبر داخلي/ خارجي مورد تاييد وزارت علوم 3 سال سابقه طراحي در پست هاي فشارقوي تسلط به زبان انگليسي

توضیحات

کارشناس حفاظت و کنترل
کارشناسی ، مهندسي برق- قدرت

جایگاه شغلی
کارشناس حفاظت و کنترل

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 3 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسي برق- قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
مدرك كارشناسي يا بالاتر در مهندسي برق-قدرت از دانشگاه هاي معتبر داخلي/ خارجي مورد تاييد وزارت علوم 3 سال سابقه طراحي در پست هاي فشارقوي تسلط به زبان انگليسي

توضیحات

كارشناس پروژه
کارشناسی ، مهندسي برق- قدرت

جایگاه شغلی
كارشناس پروژه

سابقه مورد نیاز
از 3 تا 3 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسي برق- قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
مدرك كارشناسي يا بالاتر در مهندسي برق-قدرت از دانشگاه هاي معتبر داخلي/ خارجي مورد تاييد وزارت علوم سابقه کارشناسي پروژه در پروژه هاي پست فشار قوي تسلط به زبان انگليسي

توضیحات

مدير پروژه
کارشناسی ، مهندسي برق- قدرت

جایگاه شغلی
مدير پروژه

سابقه مورد نیاز
از 10 تا 10 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسي برق- قدرت

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
مدرك كارشناسي يا بالاتر در مهندسي برق-قدرت از دانشگاه هاي معتبر داخلي/ خارجي مورد تاييد وزارت علوم سابقه مديريت پروژه در حداقل 3 پست فشار قوي در 5 سال اخيرتسلط به زبان انگليسي

توضیحات


كارشناس نرم افزار
کارشناسی ، مهندسی نرم افزار

جایگاه شغلی
كارشناس نرم افزار

سابقه مورد نیاز
از 0 تا 0 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی نرم افزار

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
آشنايي کامل با راهبری و نيز طراحی پايگاه داده در محيط MS SQL Server آشنا به برنامه نويسی #C و ASP.Net و mvcآشنا به Microsoft SharePoint

توضیحات
فارغ التحصيل از دانشگاه معتبر دولتي

كارشناس پشتيباني كاربران
کارشناسی ، مهندسی سخت افزار، مهندسي نرم افزار و علوم کامپيوتر

جایگاه شغلی
كارشناس پشتيباني كاربران

سابقه مورد نیاز
از 1 تا 1 سال

حداقل تحصیلات
کارشناسی

رشته تحصیلی
مهندسی سخت افزار، مهندسي نرم افزار و علوم کامپيوتر

محل خدمت
تهران

مهارتهای لازم
- تسلط بر مبانی شبکه (+Network)- آشنا به تجهیزات سخت افزاری شبکه و اسمبل سیستم- آشنا به نگهداری و عیب یابی سخت افزار و نرم افزار و خدمات پسيو شبكه

توضیحات
فارغ التحصيل از دانشگاه معتبر دولتي